Izdevīgai, ātrai un efektīvai
parādu atgūšanai!
Creditreform viens no galvenajiem darbības virzieniem ir parādu atgūšana. 25 gadu ilgā pieredze, darbinieku profesionalitāte un Creditreform vārda starptautiska atpazīstamība nodrošina efektīvu parādu atgūšanu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.
Creditreform uzticētās parādu lietas 2019.gadā

>75 000

17.2 milj. EUR

Ieguvumi

ACA International

SIA Creditreform Latvija ir profesionālo kreditoru un parādu piedzinēju asociācijā ACA International biedre.

SIA Creditreform speciālā atļauja

SIA Creditreform speciālā atļauja (licence) parādu atgūšanas pakalpojuma sniegšanai Latvijā Nr.PA-2022-1 izsniegta no 2022. gada 1. maija, un tā ir derīga līdz 2025. gada 30. aprīlim.

Atbildīga parādu piedziņa

Creditreform  nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu un atbildīgu parādu piedziņu gan no juridiskām, gan fiziskām personām.

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu sazinieties ar Creditreform biznesa klientu nodaļu
Darba laiks no 09:00 līdz 17:30