Parādvēstures datu bāze
Creditreform Parādvēstures datu bāze ir viens no nozīmīgākajiem kredītinformācijas avotiem, lai novērtētu esošā vai iespējamā klienta maksātspēju un kredītrisku.

Fizisko un juridisko personu parādvēstures datu bāze

Creditreform Parādvēstures datu bāzes mērķis ir nodrošināt kreditoriem informāciju, lai precīzāk novērtētu klienta spēju izpildīt esošās vai potenciālās maksājuma saistības.

Parādu piedziņas procesā, ja parādnieks ir ignorējis Creditreform atgādinājumus vai noteiktajos termiņos nav veicis parāda apmaksu, Parādvēstures datu bāzēs tiek iekļautas ziņas par parādnieku un maksājuma kavējuma faktu.

Creditreform Parādvēstures datu bāzes

Fizisko personu datu bāze

>590 000 reģistrētu maksājuma kavējumu

Juridisko personu datu bāze

>57 000 reģistrētu maksājuma kavējumu

Fizisko personu parādvēstures datu bāze tiek uzturēta saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu.

Lasīt vairāk