E-parads.lv lietošana
Portāla lietošana ir bezmaksas. Lai piekļūtu saviem datiem ir nepieciešams reģistrēties izmantojot vienu no norādītajām internetbankām. Autorizācija tiek veikta tikai vienu reizi un tiek izmantota, lai garantētu drošu piekļuvi un Jūsu datu aizsardzību. Reģistrēties

Informācija un iespējas

E-parads.lv nodrošina iespēju saņemt tiešsaistē informāciju par saviem un savu uzņēmumu parādiem un to aktuālo statusu. Izmantojot portāla iespējas, Jūs varēsiet izveidot maksājumu grafiku, veikt saistību apmaksu, pievienot kontaktinformāciju un nosūtīt ziņojumus un dokumentus.