Iebildumu un sūdzību izskatīšanas kārtība

Iebildumi pret parāda esamību vai tā apmēru, kā arī patērētāju sūdzības ir iesniedzamas rakstveidā, nosūtot tās pa pastu vai iesniedzot tās personīgi SIA Creditreform Latvija birojā Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013, vai arī elektroniski parakstīta dokumenta veidā nosūtot uz e-pastu debt@creditreform.lv, vai arī iesniedzot caur portālu www.e-parads.lv. E-pasts parādniekiem, privātpersonām, kuru saistības cedētas Creditreform - saistibas@creditreform.lv.

Atbildes uz saņemtajiem iebildumiem un sūdzībām tiek sniegtas rakstveidā vai citā iesniedzēja pieprasītā veidā viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas.

Atbildes uz iesniegumiem, kas ir saņemti pa e-pastu, tiek sniegtas, izvērtējot iesnieguma un sniedzamās informācijas saturu, kā arī sūtītāja identifikācijas iespējas uzticamības pakāpi.