BUJ

Vai es varu apmaksāt parādu pa daļām?

Ja saistības nav iespējams segt uzreiz pilnā apmērā, ir iespējams izveidot maksājumu grafiku saistību dzēšanai pa daļām. Šajā gadījumā aicinām sazināties ar Creditreform. Mūsu maksājumu uzraudzības speciālists palīdzēs pareizi noteikt prioritātes saistību (ja ir vairākas nenomaksātas saistības) dzēšanai un izveidot Jūsu finansiālajai situācijai piemērotāko saistību dzēšanas grafiku.

Kā es varu samaksāt savu parādu un kas jānorāda maksājuma mērķī?

Maksājumi jāveic, izmantojot internetbanku, jebkurā no banku filiālēm vai Latvijas Pasta nodaļās, maksājuma mērķī norādot inkasso nr. Rekvizīti:

Parādniekiem, privātpersonām:

Saņēmējs: Creditreform Latvija SIA, PVN Nr.40003255604
Banka: AS Swedbank SWIFT kods: HABA LV 22
Konta nr:LV78HABA0551008299582
Maksājuma mērķis: Inkasso nr.

Parādniekiem, privātpersonām, kuru saistības cedētas Creditreform:

Saņēmējs: Creditreform Latvija SIA, PVN Nr.40003255604
Banka: AS Swedbank SWIFT kods: HABA LV 22
Konta nr: LV76HABA0551043702678
Maksājuma mērķis: Inkasso nr.

Creditreform birojā apmaksāt saistības nav iespējams.

Jūsu ērtībai veicot maksājumu caur AS SWEDBANK un AS Citadele banka internetbankām, iesakām Jums izvēlēties definēto maksājumu.

Vai var apvienot vairākus parādus un maksāt vienā maksājumā par tiem?

Parādus apvienot nav iespējams. Maksājumi ir jāveic atsevišķi par katru parādu (inkasso lietu), norādot konkrētās inkasso lietas numuru. Maksājumus var veikt arī vienā maksājumā, maksājuma mērķī norādot visu inkasso lietu, par kurām vēlaties maksāt, numurus un summas, kādas uz katru konkrēto lietu vēlaties novirzīt, piemēram, 1919191919, 50.00 EUR; 1818181818, 60.00 EUR utt.

Vai maksājumus var veikt no 3.personas konta?

Maksājumus var veikt trešā persona no sava bankas konta. Veicot maksājumu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda personas, par kuru tiek veikts maksājums, inkasso lietas numurs.

Kā es varu apmaksāt parādu, ja zvērināts tiesu izpildītājs uzlika liegumu manam bankas norēķinu kontam?

Liegums bankas norēķinu kontam tiek noņemts ar parāda pilnīgu samaksu.

Liegums bankas norēķinu kontam neatbrīvo Jūs no saistību izpildes. Gadījumā, ja Jums ir uzlikts liegums bankas norēķinu kontam, Jums tiek nodrošināta iespēja ikmēnesi izņemt naudas līdzekļus valsts minimālās mēnešalgas apmērā jebkurā Jūsu bankas filiālē.

Gadījumā, ja liegums bankas norēķinu kontam uzlikts pamatojoties uz Creditreform iesniegto pieteikumu zvērinātam tiesu izpildītājam un Jums nav iespēju nomaksāt parādu uzreiz, aicinām iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam iesniegumu ar parāda atmaksas grafika piedāvājumu, vienlaikus lūdzot noņemt apķīlājumu bankas norēķinu kontam.

Vai iespējams saņemt atlaidi parāda summai, ja to apmaksā uzreiz pilnā apmērā?

Par iespējamajām atlaidēm lūdzam sazināties ar Creditreform.

Kāpēc man jāmaksā parāda atgūšanas izdevumi?

Saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 6.panta 1.daļu, parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušos parāda atgūšanas izdevumus, ja to atlīdzināšana tiek pieprasīta un nepastāv strīds par parāda esamību. To apmēru nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi", 2.pants.

Saņēmu paziņojumu par to, ka manas saistības ir cedētas Creditreform. Ko tas nozīmē?

Cesija ir prasījumu nodošana no agrākā kreditora uz jaunu kreditoru, tādējādi, ar šo paziņojumu Jums tiek paziņots, ka Creditreform ir Jūsu jaunais kreditors. Civillikuma 1801.pants paredz, ka Parādnieka piekrišana, pret kuru prasījums vērsts, nav vajadzīga, un cesija ir spēkā, pat ja viņš neko par to nezina. Saņemot paziņojumu par cesiju aicinām sazināties ar Creditreform. Mūsu maksājumu uzraudzības speciālists palīdzēs pareizi noteikt prioritātes saistību (ja ir vairākas nenomaksātas saistības) dzēšanai un izveidot Jūsu finansiālajai situācijai piemērotāko saistību dzēšanas grafiku.

Kāds ir Creditrefom Latvija darba laiks?

Zvanu centra darba laiki:
parādniekiem, privātpersonām:
08:00-16:30

parādniekiem, privātpersonām, kuru saistības cedētas Creditreform:
08:00-17:00

Vai ieraksts par nenokārtotām saistībām Creditreform Latvija parādvēstures datubāzē tiek reģistrēts uzreiz pēc lietas saņemšanas/cedēšanas?

Pēc lietas saņemšanas vai cedēšanas ieraksts par parādu uzreiz netiek reģistrēts Creditreform Latvija parādvēstures datu bāzē. Lai izvairītos no ieraksta reģistrēšanas, aicinām nekavējoties pēc paziņojuma par saistību nodošanu/ cedēšanu sazināties ar Creditreform, lai vienotos par saistību atmaksas kārtību.

Kādas ir iespējamās sekas, ja parāds netiks nomaksāts?

Ja pēc Creditreform pieprasījuma netiek savlaicīgi nomaksāts parāds, informācija par maksājuma kavējumu tiek reģistrēta parādvēstures datu bāzē. Negatīva parādvēsture nopietni apgrūtinās tālākās iespējas iegādāties preces uz kredīta vai līzinga noteikumiem, saņemt kredītus un aizņēmumus, izmantot pakalpojumus uz atliktā maksājuma nosacījumiem, t.sk., mobilos sakarus un internetu.

Kā es varu uzzināt, vai esmu Creditreform parādvēstures datu bāzē un kāds ir parāda atlikums?

Lai uzzinātu vai esat Creditreform parādvēstures datu bāzē, kā arī citu informāciju par savu parādu, lūdzam sazināties ar Creditreform Inkasso departamentu:

Parādu esmu nomaksājis, taču Creditreform parādvēstures datu bāzē joprojām tiek atspoguļota informācija, ka man ir parāds.

Parādvēstures datu bāzē ir iekļauta informācija par reģistrētu maksājuma kavējuma faktu, nevis par to, ka Jums ir neizpildītas saistības uz konkrēto brīdi.

Cik ilgi informācija par mani saglabāsies Creditreform parādvēstures datu bāzē?

Informācija par maksājumu kavējuma faktu Creditreform parādvēstures datu bāzē tiek glabāta 3 gadus no parāda samaksas dienas. Ja parāds netiek samaksāts, informācija par parādnieku glabājas līdz prasījuma tiesību noilgumam.

Ko darīt, ja esmu saņēmis no Creditreform vēstuli par parādu, bet parāds jau ir nomaksāts?

Ja parāds ir nomaksāts, tad maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt:

Ko darīt, ja saņēmu paziņojumu no tiesas, bet nevaru apmaksāt parādu tiesas noteiktajā termiņā?

Ja saistības nav iespējams segt uzreiz pilnā apmērā, ir iespējams izveidot maksājumu grafiku saistību dzēšanai pa daļām. Šajā gadījumā aicinām sazināties ar Creditreform. Mūsu maksājumu uzraudzības speciālists palīdzēs pareizi noteikt prioritātes saistību (ja ir vairākas nenomaksātas saistības) dzēšanai un izveidot Jūsu finansiālajai situācijai piemērotāko saistību dzēšanas grafiku.

Ko darīt, ja saņēmu paziņojumu no zvērināta tiesu izpildītāja, bet nevaru apmaksāt parādu noteiktajā termiņā?

Aicinām iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam iesniegumu ar parāda atmaksas grafika piedāvājumu.